Спасьонова Любов Григорівна

Лікар УЗД, Кардіолог, Сімейний лікар Спасьонова Любов Григорівна місто Суми

Спасьонова Любов Григорівна – лікар кардіолог, лікар УЗД, лікар загальної практики – сімейної медицини. Дійсний член Европейскої асоціації ехокардіографії, дійсний член Асоціації превентивноїи та антиэйджинг медицини .

«Нам вдалося подолати сформовану практику, при якій один фахівець консультує, а кілька інших, часом в різний час, виконують обстеження, що руйнує цілісне сприйняття проблеми пацієнта. У нашому центрі під час прийому пацієнта доктор самостійно виконує ехокардіографію, розшифровує дані ЕКГ і лабораторних аналізів.»

Запис на прийом


 

Освіта: Сумський державний університет, медичний факультет, 2001 г.
Спеціальність: лікувальна справа, кваліфікація лікаря.
Післядипломна освіта:

 • Інтернатура при Харківскій медичній академії післядипломної освіти (2001 - 2003): загальна практика – сімейна медицина.
 • Первинна спеціалізація з ультразвукової діагностики – при ХМАПО (2008 р.): лікар ультразвукової діагностики.
 • Первинна спеціалізація зі спеціальності кардіологія при Київскій медичній академії післядипломної освіти ім. Шупика МОЗ України (2010 р.): лікар-кардіолог.
 • Курси підвищення кваліфікації на базі ХМАПО (2008 р.)
 • Атестація зі спеціальності загальна практика – сімейна медицина (2009 р.) – присвоєна друга категорія.
 • Курси підвищення кваліфікації і стажування в ДУ Інституту медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМН України «УЗД захворювань піднебінних мигдалин і органів шиї» (2009 р.)

 

Брала участь у конференціях, семінарах, симпозіумах:

 • Сертифікат Франко-Українського науково-практичного семінару «Клінічна доплер-ехографія патології клапанів серця», Київський міський центр серця (2008 року)
 • Сертифікат науково-практичної конференції з міжнародною участю «Методологічні основи практичного впровадження нових ультразвукових технологій в загальній і кардіоваскулярної діагностиці», Київ 2008р.
 • Сертифікат Франко-Українського науково-практичного семінару «Актуальні аспекти невідкладної допомоги в кардіології», Київ 2008
 • Сертифікат науково-практичної конференції з міжнародною участю «4D технології в ехокардіографії», Київська медична академія післядипломної освіти ім. Шупика 2008
 • Сертифікат Україно-Французького Форуму «Ритмології і кардіостімуляція», Київ 2009
 • Сертифікат науково-практичної конференції «Серцева недостатність і діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування»
 • Сертифікат конференції «Сучасна стратегія лікування кислотозалежних захворювань», Полтава 2010р.
 • Сертифікат з майстер-класу АМН України, професора К.М. Амосової «Від лікування атеросклерозу до пониження серцево-судинного ризику: фокус на гіполіпідемічну терапію», 2011 р.
 • Сертифікат ХІІ Національного конгресу кардіологів України, Київ 2011
 • Сертифікат Міжнародної науково-практичної конференції «Складні питання діагностики та лікування клапанних вад серця», Львів 2011
 • Сертифікат науково-практичної конференції «Серце, судини, цукровий діабет: діагностика та лікування», Київ 2011
 • Сертифікат ІХ Міжнародної школи-семінару «Практичні питання сучасної візуалізації в клініці», Львів 2012
 • Сертифікат ІІ науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України «Інтервенційні та медикаментозні підходи ведення хворих з порушенням ритму серця», Київ 2012
 • Свідоцтво Україно-Французького науково-практичного семінару та майстер-класу «Ремодулювання лівого шлуночка: функціональні та морфологічні маркери», Київ 2012
 • Сертифікат симпозіуму з міжнародною участю «Коморбідний стан в кардіології та функціональна діагностика серцево-судинної системи», 2013.

Наукові праці, авторські свідоцтва:

 1. Спасьонова Л.Г. Дісліпідемія у жінок-мешканок м. Суми з різним репродуктивними статусом / Природничі науки. Збірник наукових праць. Випуск 6, с.46. Суми. 2012 рік.
 2. Спасьонова Л.Г. Особливості розвитку проатерогенного порушеннях у жінок з різним репродуктивним статусом / Київ. 2013 рік.
 3. Спасьонова Л.Г. Вікові  особливості ліпідного профілю крові жінок з кардіалгіями / Природничі науки. Збірник наукових праць. Випуск 6, с.46. Суми. 2013 рік.