Про що говорять показники клінічного аналізу крові? (Продовження 1)

Заведующая клинико-диагностической лабораторией медицинского центра «Флорис» ЛАРИСА РОГУЛЬСКАЯ

Нагадаємо, що в попередній статті обговорювалося питання про діагностичне значення одного з найбільш важливих показників клінічного аналізу крові - кількості лейкоцитів.

Действительно, часто даже в единственном числе этот показатель может предоставить врачу очень важную информацию о состоянии здоровья пациента. Например, в случае острого аппендицита с неоднозначными клиническими проявлениями показатель высокого лейкоцитоза может стать решающим для установления правильного диагноза и решения вопроса об оперативном вмешательстве, которое спасет жизнь пациенту.

Однако в подавляющем большинстве случаев информации об общем количестве лейкоцитов крови пациента оказывается недостаточно.

Вопрос комментирует заведующая клинико-диагностической лабораторией медицинского центра «Флорис» ЛАРИСА РОГУЛЬСКАЯ.

Дійсно, часто навіть в однині цей показник може надати лікарю дуже важливу інформацію про стан здоров'я пацієнта. Наприклад, у випадку гострого апендициту з неоднозначними клінічними проявами показник високого лейкоцитозу може стати вирішальним для встановлення правильного діагнозу і вирішення питання про оперативне втручання, яке врятує життя пацієнту.

Однак у переважній більшості випадків інформації про загальну кількість лейкоцитів крові пацієнта виявляється недостатньо.

Питання коментує завідувачка клініко-діагностичною лабораторією медичного центру «Флоріс» ЛАРИСА Рогульська.

- Вся справа в тому, що лейкоцити нашої крові відрізняються між собою і за будовою, і по виконуваної функції. Наприклад, такий вид лейкоцитів, як нейтрофіли, виконує вкрай важливу функцію фагоцитозу, знищуючи мікроорганізми, проникаючі в організм людини, а такі клітини, як лімфоцити, продукують антитіла, що складають одне з ланок складної імунної системи. Тому сучасний клінічний аналіз крові обов'язково передбачає підрахунок кількості різних видів лейкоцитів і вираз їх показників як у відсотках, так і в абсолютних цифрах у вигляді лейкоцитарної формули.

Підраховувати лейкоцитарну формулу можна по-різному - за допомогою мікроскопа або за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора. У лабораторії «Флоріс» використовується комплексне вирішення даного питання. Основну частину аналізу бере на себе многопараметровий автоматичний гематологічний аналізатор, який здатний розрізнити п'ять основних видів лейкоцитів крові. Більш того, якщо лаборант підраховує за допомогою мікроскопа тільки 100 клітин і потім обчислює відсоток кожного виду лейкоцитів, то аналізатор, який працює в нашій лабораторії, автоматично підраховує більше 2000 клітин і обчислює не тільки відсоток кожного виду лейкоцитів, але і їх абсолютні значення з урахуванням загальної кількості лейкоцитів. Природно, такий автоматичний підрахунок буде набагато точніше ручного. І, тим не менш, автоматичний гематологічний аналіз у нашій лабораторії завжди доповнюється вивченням препарату під мікроскопом досвідченим фахівцем з лабораторної гематології.

Такий підхід виправданий з точки зору надання лікарю максимально інформативного результату аналізу.

Дослідження лейкоцитарної формули має велике значення в діагностиці захворювань крові, наприклад лейкемій. Для діагностики і моніторингу терапії інфекційних захворювань лейкоцитарна формула використовується практично у всіх випадках. За допомогою цього та інших аналізів оцінюють ступінь активності запального процесу і ступінь тяжкості стану пацієнта.

Зміни в лейкоцитарній формулі можуть бути самими різними при різних захворюваннях. Деякі відхилення від норми мають своєрідні назви. Відомий так званий «зсув вліво», коли в лейкоцитарній формулі збільшується кількість паличкоядерних нейтрофілів і з'являються незрілі «молоді» форми нейтрофілів. Це буває при гострих інфекційних захворюваннях, фізичному перенапруженні, метастазуванні пухлин, а також при деяких захворюваннях крові.

Навпаки, «зсув вправо» характеризується появою в крові гіперсегмен-туватися гранулоцитів і може супроводжуватися збільшенням кількості лімфоцитів. Такі зміни часто супроводжують вірусні інфекції, деякі види анемій, хвороби нирок і печінки, можуть спостерігатися після переливання крові. Звичайно, це далеко не повний перелік можливих змін у лейкоцитарній формулі, які можуть свідчити про різних захворюваннях.

Лейкоцитарна формула має і вікові особливості, тому її зрушення повинні оцінюватися з позицій вікової норми, що особливо важливо при обстеженні дітей.

Лікар-лаборант медичного центру «Флоріс» Сергій Дмитрук