Лабораторна діагностика пухлин яєчників

За різними даними злоякісні пухлини яєчників складають близько 30% випадків всіх пухлин жіночої статевої системи. При цьому рак яєчника займає 4 місце в структурі найбільш частих причин смертності жінок від злоякісних захворювань.

Успіх лікування та виживаємість пацієнток з таким діагнозом безпосередньо залежать від стадії захворювання на момент встановлення діагнозу. Основним фактором, що забезпечує успіх лікування, є рання діагностика пухлинного процесу.

Сучасна лабораторна діагностика пухлин, у тому числі і яєчників, заснована на визначенні в крові специфічних білків, званих пухлинними маркерами.

В якості маркера раку яєчника відомий мукоглікопротеін СА 125. Визначення цього маркера, окремо або в комбінації з іншими тестами, рекомендовано Європейською Комісією з пухлинних маркерів (ЕСТМ) для скринінгових досліджень з подальшою коректної інтерпретацією результатів в контексті інших клінічних досліджень (УЗД, КТ, МРТ).

Тестування на маркер СА 125 рекомендовано Національним Інститутом Здоров'я (NІН) США, причому в комплексі з ректо-і трансвагинальним УЗД, для жінок зі спадковою схильністю до раку яєчника.

Згідно з рекомендаціями Національної Академії Клінічної Біохімії (NАСВ) США, визначення СА 125, у поєднанні з трансвагинальним УЗД, необхідно проводити кожні 6 місяців жінкам із спадковою схильністю до раку яєчника або раку грудей.

В Україні діють, затверджені Міністерством охорони здоров'я, Стандарти надання медичної допомоги хворим з передбачуваним або встановленим діагнозом раку яєчника, згідно з якими, пацієнткам рекомендується визначення СА 125 в комплексі з іншими онкологічними маркерами та УЗД.

Завдяки науковим дослідженням, спрямованим на пошук більш діагностично значимих показників розвитку пухлинного процесу, порівняно недавно був відкритий новий маркер раку яєчника - глікопротеїн НЕ4.

Порівняльний аналіз показників чутливості відомих онкомаркерів яєчників дозволив зробити висновок про найбільшу чутливість маркера НЕ4, особливо, що вкрай важливо, на ранній стадії захворювання. За даними пілотних досліджень рівень НЕ4 підвищено вже на доклінічній стадії раку яєчника.

Отримано дані, що свідчать про те, що поєднане визначення двох маркерів (НЕ4 і СА 125) значно підвищує ефективність ранньої діагностики раку яєчника і дозволяє проводити адекватну диференціальну діагностику доброякісних і злоякісних захворювань малого таза.

Таким чином, комбінація двох тестів НЕ4 і СА 125 може дати максимально точну інформацію про наявність злоякісного новоутворення в малому тазу.

 

В лабораторії медичного центру "Флоріс" для оцінки ризику розвитку раку яєчника використовується алгоритм RОМА (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), розроблений і клінічно випробуваний вченими США.

Алгоритм RОМА враховує значення концентрацій НЕ4 і СА 125, а також менопаузальний статус пацієнтки. На підставі цих вихідних даних розраховується показник КОМА. Значення RОМА> 12,9% у жінок в пременопаузі свідчить про високий ризик виявлення епітеліального раку яєчника. Такий же несприятливий прогноз може бути зроблений при значень RОМА> 24,7% у жінок в постменопаузі.

Онкомаркери НЕ4 і СА 125 з успіхом використовуються не тільки для діагностики, але і для моніторингу перебігу злоякісного процесу в яєчнику, а також для контролю ефективності проведеного лікування.