Спасьонова Любов Григорівна

Спасьонова Любов Григорівна
Лікар-кардіолог, Лікар Ультразвукової Діагностики, Лікар Загальної Практики - Сімейної Медицини

Освіта: Сумський Державний університет, медичний факультет, 2001 рік. Спеціальність: лікувальна справа, кваліфікація лікаря:

Післядипломна освіта:
• Інтернатура: при Харківській медичній академії післядипломної освіти (2001-2003 рр.): загальна практика - сімейна медицина.
• Первинна спеціалізація з ультразвукової діагностики — при ХМАПО (2008 р.): лікар ультразвукової діагностики.
• Первинна спеціалізація з кардіології при Київській медичній академії післядипломної освіти
ім. Щупіка (2010 р.): лікар кардіолог.
• Курси підвищення кваліфікації на базі ХМАПО – Загальна практика - Сімейна медицина (2008, 2014, 2019 рр.);
• Атестація по спеціальності загальна практика - сімейна медицина (2019 р.) - присвоєна вища кваліфікаційна категорія.
• Курси підвищення кваліфікації та стажування в ДУ Інституту медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України “УЗД захворювань піднебінних мигдаликів та органів шиї“
(2009р).
• Курси підвищення кваліфікації та стажування з кардіології на базі Харківській медичній академії післядипломної освіти (2017 р.)
• Курси підвищення кваліфікації та стажування з ультразвукової діагностики на базі Харківській медичній академії післядипломної освіти (2019 р.)

Приймала участь в конференціях, семінарах та симпозіумах:
• сертифікат з Франко-Українського науково-практичного семінару “Клінічна Доплерехографія патології клапанів серця”, Київ, Київський міський центр серця, 1-2 березня 2008 р.
• сертифікат з науково-практичної конференції з міжнародною участю “Методологічні основи практичного запровадження новітніх ультразвукових технологій в загальній та кардіоваскулярній діагностиці”, Київ, 20-21 березня 2008 р.
• сертифікат з Франко-Українського науково-практичного семінару “Актуальні аспекти невідкладної допомоги в кардіології”, Київ, 19 квітня 2008 р.
• сертифікат з науково-практичної конференції з міжнародною участю “4D технології в ехокардіографії”, 12 травня 2008 р., Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.А. Щупіка.
• сертифікат з Франко-Українського форуму “Ритмологія та кардіостимуляція”, Київ, 13- 14 червня 2009 р.
• сертифікат з науково-практичної конференції “Серцева недостатність і діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування “, Київ, 27 листопада 2009 р.
• сертифікат з конференції “Сучасна стратегія лікування кислотозалежних захворювань ”, Полтава 2010 р.
• сертифікат з майстер- класу АМН України, професора К.М. Амосової “Від лікування атеросклерозу до зниження серцево-судинного ризику: фокус на гіполіпідемічну терапію”, 2011р.
• сертифікат XII Національного конгресу кардіологів України, Київ 2011 р.
• сертифікат з Міжнародної науково-практичної конференції “Складні питання діагностики та лікування клапанної недостатності серця”, Львів 2011 р.
• сертифікат з науково-практичної конференції “Серце, судини, цукровий діабет: діагностика та лікування”, Київ 2011 р.
• сертифікат IX Міжнародної школи-семинара “Практичні питання сучасної візуалізації в клініці”, Львів 2012 р.
• сертифікат II науково-практичної конференції Асоціації аритмологів України “Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушенням ритму серця”, Київ 2012 р.
• свідоцтво науково-практичного Франко- Українського семінару і майстер-класу “Ремоделювання лівого шлуночка: функціональні та морфологічні маркери”, Київ 2012 р.
• сертифікат симпозіуму з Міжнародною участю “Коморбідні стани в кардіології та функціональна діагностика серцево-судинної системи”, Київ 2013 р.
• Сертифікат з науково-практичної конференції «Актуальні питання застосування сучасних методів лабораторної діагностики інфекційних захворювань згідно з вимогами ДСТУ ЕН ISO 15189:2015» м. Суми (2018 р.)
• сертифікат з науково-практичної конференції «Актуальні питання діагностики та лікування окремих серцево-судинних станів», м. Суми (2018 р.)
• сертифікат з науково-практичної конференції «Програми зовнішнього контролю якості біохімічних досліджень та сучасні методи діагностики ранніх стадії діабету», м. Суми (2019 р.)
• сертифікат з науково-практичної конференції «Нове в аритмології», (2019 р.)
• сертифікат з XX національного конгресу кардіологів України, м. Київ (2019 р.)
• сертифікат з тематичного навчання та майстер-класу «Аритмії і коморбідність», м. Київ (2019 р.)

Наукові праці та авторські свідоцтва:
1. Спасьонова Л.Г. "Дисліпідемія у жінок - мешканок м. Суми з різним репродуктивним статусом” / Природничі науки. Збірник наукових праць. Випуск 6, стор. 46, Суми, 2012 р.
2. Спасьонова Л.Г. “Особливості розвитку проатерогенних порушень у жінок з різним репродуктивним статусом” / Науково-практичний журнал “Лікарська справа”. Київ 2013 р.
3. Спасьонова Л.Г “Вікові особливості ліпідного профілю крові жінок з кардіалгіями" / Природничі науки. Збірник наукових праць. Випуск 6. 2013 р.
Просвітницька робота:
Статті в місцевих газетах та журналах:
Газета “Ваш шанс” № 35/31.08.2011 р. “Не чекайте, що серце почне втомлюватись”
Газета “Ваш шанс” № 4/25.01.2011 р. “Сучасна лабораторна діагностика інфаркту міокарда”
Газета "Ваш шанс” № 18/02.05.2012 р. “Уникнути ускладнень атеросклерозу допоможе сучасне обстеження”
Газета “Панорама” № 18/6-12.04.212 р. “Серцево-судинні захворювання та лабораторна діагностика”.
Газета “Панорама” № 23 (704)/30.05-06.06.2012 р. ’’Уникнути ускладнень атеросклерозу допоможе сучасне обстеження”.
Газета “Панорама” № 10 (546)/05.03-11.03.2012 р. “Сучасна діагностика інфаркту міокарда”.

Телефони для запису: (0542) 77-57-57
(066) 532-78-09, (097) 947-57-57
м. Суми, вул. Чехова, 2 та вул. І. Сірка, 3
#медицина #здоровье #флорис #floris #флоріс #флориссумы #кардіологсуми #кардиологсумы #СпасеноваЛюбовьГригорьевна #УЗИсердца