Гапченко Андрей Валерьевич

Врач - УЗД

Краткая историческая справка:

2008-2014 гг. Сумской государственный университет, Медицинский институт

2014 - 2015 гг. Интернатура по специальности "Паталогическая анатомия"

2014 - 2015 гг. Магистратура на базе кафедры "Патологической анатомии человека" Медицинсокго факультета СумДУ

2015 г. Специализация по ультразвуковой диагностике на базе Харьковской медицинской академии последипломного образования.

Публикации:

 1. Moskalenko, R. A., Rieznik, A. V., Hapchenko, A. V., Prokofieva, H. H., & Maltseva, A. S. (2015). Morfolohichne doslidzhennia shchytopodibnoi zalozy pry zakhvoriuvanniakh, yaki suprovodzhuiutsia biomineralizatsiieiu [Morphological examination of thyroid diseases accompanied by biomineralization]. Visnyk biolohii i medytsyny2(3), 120.
 2. Hapchenko A. V. Диференційно-діагностичне значення кальцифікатів у щитоподібній залозі : дис. – СумДУ; Мед. ін-т, 2015.
 3. Москаленко, Р. А., Рєзнік, А. В., Гапченко, А. В., Прокоп'єва, А. Г., & Мальцева, А. С. (2015). Морфологічне дослідження щитоподібної залози при захворюваннях, які супроводжуються біомінералізацією. Вісник проблем біології і медицини3(2).
 4. Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Студентів та молодих вчених (Суми, 23-24 квітня 2015 року) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ РЕЦЕПТОРІВ БІЛКІВ P53 ТА KI67 У ТКАНИНІ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ З БІОМІНЕРАЛІЗАЦІЄЮ Романюк А.М., Москаленко Р.А., Карпенко Л.І., Рєзнік А.В., Гапченко А.В., Мальцева А.С.
 5. Рєзнік, А.В. Диференційно-діагностичне значення кальцифікатів у щитоподібній залозі при доброякісних патологіях [Текст] / А.В. Рєзнік, А.В. Гапченко ; наук. кер. Р.А. Москаленко // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 224.
 6. Ultrasonic echo of thyroid gland biomineralization, Moskalenko Roman Andriiovych, Reznik, А.V., Haphenko А.V., Hapchenko V.V., Starkiv M.P., J. Clin. Exp. Med. Res., 2015;3 (2):188-198.
 7. Кальцифікація щитоподібної залози: поширення, патологія, механізми виникнення та діагностичне значення (огляд літератури), Романюк, Анатолій Миколайович, Москаленко, Роман Андрійович, Гапченко, А.В., Резник А. В ,J. Clin. Exp. Med. Res., 2014;2(4):417 – 425
 8. Визначення експресії маркеру остеопонтину як фактору біомінералізації при фолікулярній карциномі щитоподібної залози/ А.М. Романюк, Р.А. Москаленко, А.Ю. Будко, Рєзнік, А.В., Гапченко, А.В. // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 227-228.
 9. Nanomatrix3d in development of nanofibrouse scaffolds: biomedical evaluation, 2017, 7th international conference on Nanomaterials: Aplication and Proprieties, Pogorielov MV, Hapchenko AV, Deineka V.
 10. Dynamic and static degradation of electrospinning polymers, Hapchenko A., Oleshko O., Drigval, ISMCK 2016
 11. Haemostatic chitosan coated gauze: in vitro interaction with human blood and in-vivo effectiveness, M Pogorielov, O Kalinkevich, V Deineka, V Garbuzova… - Biomaterials research, 2015.

Патенты:

 1. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 118592u СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ДОЗОВАНОЇ ОПІКОВОЇ РАНИ ШКІРИ ІІІ СТУПЕНЯ ЛАБОРАТОРНИМ ЩУРАМ, Олешко Олександр Миколайович, Погорєлов Максим Володимирович, Курганська Вікторія Олександрівна, Дейнека Володимир Миколайович, Гапченко Андрій Валерійович, Олешко Тетяна Миколаївна, Ткаченко Юлія Олександрівна.